nps.today

Priser

STARTER
DKK 1.150

Surveys årligt: 1.000
SMS surveys årligt: Tilkøb
Business units: 1
Admin-brugere: 1
Coachingtimer årligt: 1
Survey-kanaler: 1
Outlook-klienter: 0
SMS-modul: Tilkøb
API/Flow-modul: Tilkøb
Plug-in (Fx CRM): Tilkøb
Power Dashboard: Tilkøb
Connectors: Tilkøb
P-GAP: Tilkøb

BASIC
DKK 2.300

Surveys årligt: 5.000
SMS Surveys årligt: 500
Business units: 2
Admin-brugere: 2
Coachingtimer årligt: 2
Survey-kanaler: 2
Outlook-klienter: 5
SMS-modul: Ja
API/Flow-modul: Tilkøb
Plug-in (Fx CRM): Tilkøb
Power Dashboard: Tilkøb
Connectors: Tilkøb
P-GAP: Tilkøb

BUSINESS
DKK 4.500

Surveys årligt: 20.000
SMS Surveys årligt: 2.000
Business units: 3
Admin-brugere: 5
Coachingtimer årligt: 10
Survey-kanaler: 5
Outlook-klienter: 20
SMS-modul: Ja
API/Flow-modul: Ja
Plug-in (Fx CRM): Tilkøb
Power Dashboard: Tilkøb
Connectors: Tilkøb
P-GAP: Tilkøb

ENTERPRISE
DKK 11.300

Surveys årligt: 50.000
SMS Surveys årligt: 5.000
Business units: 5
Admin-brugere: 20
Coachingtimer årligt: 20
Survey-kanaler: Alle
Outlook-klienter: 100
SMS-modul: Ja
API/Flow-modul: Ja
Plug-in (Fx CRM): 1
Connectors: 1
Power Dashboard: Tilkøb
P-GAP: Tilkøb

Surveys

Antallet af udsendte surveys eller påmindelser fra nps.today samt indkomne svar fra øvrige kanaler såsom in-store-standere, QR-koder, indlejrede surveys og pop-ups på hjemmesider.

Licenser

Antal separate selskaber eller datterselskaber (unikke CVR-numre) og områder, hvor der ønskes adskilte licenser herunder til eNPS.

Admin-brugere

Antal medarbejdere eller brugere, som skal opsætte og administrere kampagner i nps.today.

Yderligere SMS-surveys

Antallet af SMS-surveys og påmindelser.

NPS-coach

Assistance i abonnementsperioden til almindelig ibrugtagning, opsætning af kampagner, kategorisering, alarmer, udvidelse til nye surveys og generel best practice.

Customer Succes Manager

Assistance i abonnementsperioden til overordnet samarbejde, hjælp til at opnå din virksomheds langsigtede mål og gennemgang af din Customer Experience strategi.

Yderligere kanaler

Antal øvrige kanaler, der ønskes at måle igennem f.eks. website pop-ups, in-app, QR-kode, In-store-stander eller indlejret NPS.

NPS End user-klienter (Outlook klienter)

Antal medarbejdere eller brugere, der skal arbejde med NPS i Outlook.

SMS modul

Der opsættes tjeneste for udsendelse via SMS.

API-modul

Integration til andre systemer og dataflows mellem systemer eksempelvis PowerBI, Office 365, Teams eller Zapier.

Plug-in til kundesystem

Plug-in til relevante CRM eller kundeservicesystemer. Se separat funktionsbeskrivelse pr. system under integrationer.

PowerBI

NPS-app til PowerBI med mulighed for hurtig søgning og analyse af NPS-resultater. Kan frit anvendes for videreudvikling. Kræver API-modul.

Connectors

Med færdige integrationsskabeloner til f.eks. mange kendte marketing- og kundeservicesystemer integrerer du hurtigt med nps.today.

Power Dashboards (engangsbetaling)

Ready to use-NPS-app til PowerBI med mulighed for hurtig søgning og analyse af NPS-resultater. Kan frit anvendes for videreudvikling (kræver API-modul/Flow Module)

NPS Coach Support (abonnement)

Assistance i abonnementsperioden til almindelig ibrugtagning, opsætning af kampagner, kategorisering, alarmer, udvidelse til nye surveys og generel best practice.

NPS Coach Onboarding Services (engangsbetaling)

Opsætning af NPS-løsning og generel rådgivning om installation og opsætning af f.eks. plug-ins, integration, avancerede triggers og dashboards. NPS-coachen foretager ikke installation, fysisk opsætning og support af tredjepartsprodukter.

Onboarding og opsætning af løsning

Etablering af din NPS-løsning starter med dit velkomstbrev, så du kan forberede dig til kickoff-mødet med din NPS-coach. På mødet aftales løsning, kampagner, surveys, faser, plan m.v. Din NPS-coach er til rådighed med rådgivning om operationel NPS og support til dine kampagner i hele abonnementsperioden.

Fremtidig succes

Efter din NPS-løsning er opsat, bliver du tilknyttet vores Customer Succes Manager. Samarbejdet har til formål at sikre dit CX-program bliver en succes. På mødet aftales gennemgang af din CX-strategi, indspark til at opnå din virksomheds langsigtede mål. Din CSM vil være til rådighed med rådgivning til din CX-løsning, dine forretningsbehov og udfordringer i hele abonnementsperioden.