customer experience software

integrationer

Mere end bare en integration

Operationel kundetilfredshed kræver tilgængelige data for den enkelte medarbejder, samt at flest mulige arbejdsgange er automatiserede. Og så skal en integration ikke kræve store IT-projekter for at blive realiseret. Det er hjørnestenene i vores integrationer.

Vi arbejder tæt sammen med vores kunder i udviklingen af vores integrationer. Dermed kan vi sikre at integrationerne opfylder kundens behov, og understøtter ønsket om at arbejde operationelt med kundeloyaliteten. Målet er altid flest mulige automatiserede processer og minimale skift mellem IT-systemer.

Udsend automatisk NPS i passende tidsrum efter en ny kunde er oprettet i Salesforce, eller når kundens første servicesag er afsluttet i Zendesk. Integrer NPS-målinger direkte i dit nyhedsbrev eller på din hjemmeside. Se dine NPS svar og kommentarer direkte i Outlook eller dit CRM system. Få overblik på tværs af kampagner og data med færdigbygget PowerBI. Integreret NPS i realtid, automatiseret og uden store IT-projekter.

NPS data i dine fortrukne systemer

CRM-SYSTEMER

LÆS MERE

ERP-SYSTEMER

LÆS MERE

KUNDESERVICE

LÆS MERE

samarbejde

LÆS MERE

z
Marketing

LÆS MERE

kommunikation

LÆS MERE

office 365

LÆS MERE

integration & flows

LÆS MERE

CRM-SYSTEMER

NATIVE

NATIVE

NATIVE

KUNDESERVICE

MARKETING

Microsoft office 365

NATIVE

NATIVE

ERP-SYSTEMER

KOMMUNIKATION & SAMArBEJDE

NATIVE

INTEGRATION & flows

skal vi hjælpe dig videre?