customer experience software

integrationer

Mere end bare en integration

Operationel kundetilfredshed kræver tilgængelige data for den enkelte medarbejder, samt at flest mulige arbejdsgange er automatiserede. Og så skal en integration ikke kræve store IT-projekter for at blive realiseret. Det er hjørnestenene i vores integrationer. 
Vi arbejder tæt sammen med vores kunder i udviklingen af vores integrationer. Dermed kan vi sikre at integrationerne opfylder kundens behov, og understøtter ønsket om at arbejde operationelt med kundeloyaliteten.
Målet er altid flest mulige automatiserede processer og minimale skift mellem IT-systemer.

 

NATIVE

FEATURED INTEGRATION

NPS.today til salesforce

NPS.Today er en fuldt integreret NPS-løsning til Salesforce. Håndter din kundeloyalitet på tværs af salg, service og marketing uden manuelle processer, unødige skift mellem systemer og et større IT-projekt.

NATIVE

FEATURED INTEGRATION

NPS for superoffice

Med NPS for SuperOffice, får du en fuldt integreret NPS løsning til dit SuperOffice CRM. Udsend målinger, se kundernes feedback på både virksomhed og enkeltpersoner, og håndter dine kampagner direkte fra dit CRM-system.

NATIVE

FEATURED INTEGRATION

NPS for Microsoft Dynamics 365

Vi leverer en fuldt automatiseret NPS løsning til dit Dynamics 365. Udsend målinger, se besvarelserne, automatiser via processer og workflow, direkte fra din Dynamics løsning. 

 

NPS data i dine fortrukne systemer

Udsend automatisk NPS i passende tidsrum efter en ny kunde er oprettet i Salesforce, eller når kundens første servicesag er afsluttet i Zendesk. Integrer NPS-målinger direkte i dit nyhedsbrev eller på din hjemmeside. Se dine NPS svar og kommentarer direkte i Outlook eller dit CRM system. Få overblik på tværs af kampagner og data med færdigbygget PowerBI. Integreret NPS i realtid, automatiseret og uden store IT-projekter.

CRM-SYSTEMER

NATIVE

NATIVE

NATIVE

NATIVE

Microsoft Dynamics 365, CRM system

NATIVE

NATIVE

KUNDESERVICE

MARKETING

Microsoft office 365

NATIVE

NATIVE

ERP-SYSTEMER

KOMMUNIKATION & SAMArBEJDE

NATIVE

INTEGRATION & flows

skal vi hjælpe dig videre?