complycloud

Indsigt er også det bedste salgsværktøj

”Værdien af at få integreret målinger af hele kunderejsen i vores CRM-system blev tydelig lige fra starten. Og ikke mindst vores salgsproces er blevet styrket væsentligt’. Glenn Rossen, salgsdirektør

Glenn Rossen, salgsdirektør, ComplyCloud

NPS.Today for Salesforce blev startskuddet for ComplyClouds arbejde med at automatisere og forbedre kunderejsen.

Nu har legal-tech virksomheden deres kundedata tilgængeligt ét sted og kan arbejde operationelt med hele kunderejsen. Udover indsigter i kundernes loyalitet giver det også vigtig viden om købsparathed.

 

ComplyCloud har bygget en Software-as-a-Service-løsning, som automatiserer GDPR-driften i private virksomheder og offentlige institutioner og gør det nemt for dem at blive og forblive GDPR-compliant.

De tilbyder også juridisk ekspertise inden for persondata og GDPR-compliance, it-retlige forhold og digitalisering.

De bruger i dag en Salesforce NPS plugin-løsning i deres CRM-System.

Første skridt mod succesen

”Vores kerneforretning er baseret på abonnementssalg og er afhængig af kundernes tillid. Det er derfor essentielt, at vi forstår kundernes mening om vores services og ikke mindst deres loyalitet over for vores virksomhed. I 2020 besluttede vi at styrke den måde, vi beskytter vores abonnementsforretning – kombineret med, at vi gerne ville arbejde endnu mere professionelt med kunderejsen.”

”Med alle data, inklusive NPS, tilgængeligt ét sted i Salesforce, har vi nu adgang til vigtig viden, som vi med det samme kan agere på”, forklarer Glenn Rossen.

Webinarer fik indsigts-lavinen til at rulle

”Da Coronaen kom i marts, besluttede vi os for at gå 100% digitalt og afholde webinarer hver uge. Det viste sig nemlig at være den allerbedste måde at gå i dialog med vores kunder på. Hvert webinar blev og bliver stadig efterfulgt af en NPS-måling, så jo flere webinarer, desto flere NPS-målinger. De indsigter vi får, giver os en langt større forståelse af vores kunders behov og er gode pejlemærker i forhold til den retning, vi skal udvikle os i. Vi kan nærmest tilrettelægge næste webinar ud fra de besvarelser, vi får fra deltagerne, når de efterspørger viden om f.eks. samtykke, sletning og Schrems II”, fortæller Glenn. Han tilføjer, at den værdi, disse indsigter giver, ikke kan overvurderes. Det er nøglen til at styrke både salget og kommunikationen med kunderne.

Den digitale tråd mellem salg & marketing

NPS-målingerne giver vigtige fingerpeg om den stadigt mere digitale interaktion med kunderne. Men de leverer også viden om, hvornår et kundeemne er købsparat, og hvordan salgsprocessen skal skæres.

”Vi er i fuld gang med at definere hele kunderejsen og få NPS-målinger ind over alle de touch points, hvor vi ønsker større forståelse for vores kunders oplevelser, behov og ønsker. På den måde bliver NPS en integreret del af kunderejsen.”

Næste skridt bliver i samarbejde med NPS.Today at sætte strøm til udsendelserne, via integration til Pardot, som er Salesforces’ marketing automation værktøj. Med en embedded NPS-løsning til Pardot kan ComplyCloud nu lave fuld automatisk udsendelse af NPS som en del af de marketingflows, de bygger i Pardot.

”Man kan sige, at hvor vi tidligere kørte i hestevogn og kontaktede en kunde, når abonnementsperioden var ved at udløbe, er vi nu på vej i en Tesla og kan agere på en måling, næsten hurtigere end du kan nå at sige GDPR”, slutter Glenn.

Skal du lige have én mere..?

Håndværker.dk

Håndværker.dk

HOS´HÅNDVÆRKER.DK ER MEDARBEJDERNE MED PÅ KUNDEREJSEN ”Alle medarbejdere bliver sat ind i NPS-arbejdet fra dag ét og i, hvorfor kunderejsen er så vigtig i vores virksomhed. Derfor oplever de heller ikke, at vi måler på dem, men at vi har fokus på at forfølge vores...

Dansk Erhverv

Dansk Erhverv

TILFREDSHEDSMÅLINGER SOM DIALOGVÆRKTØJ ”Dansk Erhverv er en organisation med mange funktioner, og det der er styrende for vores succes, er først og fremmest medlemmernes oplevelse og tilfredshed af vores ydelser og services” Jan Hjorth-Mosegaard, underdirektør med...

Audika

Audika

SÅDAN SKABER AUDIKA KUNDELOYALITET PÅ ET GLOBALT MARKED“Vi indså hurtigt, at NPS.Today er et rigtig godt værktøj. Det var nemt at sætte op og det understøtter vores måde at arbejde med loyalitet på. Vi får resultaterne med det samme og kan bruge det på alle vores...

Altinget

Altinget

Det kan ses sort på hvidt, hvordan en medlemscyklus ændrer sig i både negativ og positiv retning. Mads Anker Holt Sørensen, Seniorkonsulent i Altinget og Mandag Morgen Arena, fortæller i dette interview om, hvordan man i dag fastholder netværksmedlemmer med NPS. Det...