nps.today

Priser

STARTER
DKK 1.000

Surveys årligt: 1.000
Business units: 1
Admin-brugere: 1
Coachingtimer årligt: 1
Survey-kanaler: 1
Outlook-klienter: 0
SMS-modul: Tilkøb
API-modul: Tilkøb
Kundesystem-plug-in: Tilkøb
PowerBI: Tilkøb

BASIC
DKK 2.000

Surveys årligt: 5.000
Business units: 2
Admin-brugere: 2
Coachingtimer årligt: 2
Survey-kanaler: 2
Outlook-klienter: 5
SMS-modul: Ja
API-modul: Tilkøb
Kundesystem-plug-in: Tilkøb
PowerBI: Tilkøb

BUSINESS
DKK 4.000

Surveys årligt: 20.000
Business units: 3
Admin-brugere: 5
Coachingtimer årligt: 10
Survey-kanaler: 5
Outlook-klienter: 20
SMS-modul: Ja
API-modul: Ja
Kundesystem-plug-in: Tilkøb
PowerBI: Tilkøb

ENTERPRISE
DKK 10.000

Surveys årligt: 50.000
Business units: 5
Admin-brugere: 20
Coachingtimer årligt: 20
Survey-kanaler: Alle
Outlook-klienter: 100
SMS-modul: Ja
API-modul: Ja
Kundesystem-plug-in: 1
PowerBI: 10 brugere

Surveys

Antallet af udsendte surveys eller påmindelser fra nps.today samt indkomne svar fra øvrige kanaler såsom in-store-standere, QR-koder, indlejrede surveys og pop-ups på hjemmesider.

Licenser

Antal separate selskaber eller datterselskaber (unikke CVR-numre) og områder, hvor der ønskes adskilte licenser herunder til eNPS.

Admin-brugere

Antal medarbejdere eller brugere, som skal opsætte og administrere kampagner i nps.today.

Yderligere SMS-surveys

Antallet af SMS-surveys og påmindelser.

NPS-coach

Assistance i abonnementsperioden til almindelig ibrugtagning, opsætning af kampagner, kategorisering, alarmer, udvidelse til nye surveys og generel best practice.

Yderligere kanaler

Antal øvrige kanaler, der ønskes at måle igennem f.eks. website pop-ups, in-app, QR-kode, In-store-stander eller indlejret NPS.

NPS End user-klienter (Outlook klienter)

Antal medarbejdere eller brugere, der skal arbejde med NPS i Outlook.

SMS modul

Der opsættes tjeneste for udsendelse via SMS.

API-modul

Integration til andre systemer og dataflows mellem systemer eksempelvis PowerBI, Office 365, Teams eller Zapier.

Plug-in til kundesystem

Plug-in til relevante CRM eller kundeservicesystemer. Se separat funktionsbeskrivelse pr. system under integrationer.

PowerBI

NPS-app til PowerBI med mulighed for hurtig søgning og analyse af NPS-resultater. Kan frit anvendes for videreudvikling. Kræver API-modul.

Connectors

Med færdige integrationsskabeloner til f.eks. mange kendte marketing- og kundeservicesystemer integrerer du hurtigt med nps.today.

Power Dashboards (engangsbetaling)

Ready to use-NPS-app til PowerBI med mulighed for hurtig søgning og analyse af NPS-resultater. Kan frit anvendes for videreudvikling (kræver API-modul/Flow Module)

NPS Coach Support (abonnement)

Assistance i abonnementsperioden til almindelig ibrugtagning, opsætning af kampagner, kategorisering, alarmer, udvidelse til nye surveys og generel best practice.

NPS Coach Onboarding Services (engangsbetaling)

Opsætning af NPS-løsning og generel rådgivning om installation og opsætning af f.eks. plug-ins, integration, avancerede triggers og dashboards. NPS-coachen foretager ikke installation, fysisk opsætning og support af tredjepartsprodukter.

Onboarding og opsætning af løsning

Etablering af din NPS-løsning starter med dit velkomstbrev, så du kan forberede dig til kickoff-mødet med din NPS-coach. På mødet aftales løsning, kampagner, surveys, faser, plan m.v. Din NPS-coach er til rådighed med rådgivning om operationel NPS og support til dine kampagner i hele abonnementsperioden.