• Ordre

  Få feedback på din webshop eller ordreproces. Mål via embed eller pop-up efter checkout eller send en email eller SMS efter endt køb. Automatiser proaktive handlinger og vend dårlige oplevelser til gode oplevelser.

 • Levering

  Levering

  Indsaml feedback via QR-koder på følgesedlerne, på emballagen eller på det specifikke produkt. Send en email for at kontrollere hele processen, eller om leveringen var vellykket. Inddrag kunden i leveringsprocessen og gør den informativ for at undgå dårlige leveringsoplevelser.

 • Installation

  Send en SMS eller e-mail opfølgning for at kontrollere installationsprocessen. Tilføj QR-koder på produkter og alarmer for proaktive handlinger for at rette fejlede installationer eller andre fejl.

 • Onboarding

  Onboarding

  Mål tilfredshed under eller efter kunde-onboarding. Gør det nemt at dele feedback for alle, der modtager service, uddannelse, produkter, osv., så onboarding-processen bliver baseret på feedback.

 • Forbrug

  Embed målinger eller pop-up i din software for at få feedback under brug eller efter opdateringer eller introduktioner af nye funktioner i produktet/servicen. Anvend QR-koder til dine fysiske produkter for at gøre det nemt for brugerne at dele produktoplevelser.

 • Projekter

  Projekter

  Opsaml erfaringer tidligt og under projektprocessen, så du kan tage proaktiv handling, før dårlige oplevelser eskalerer til dyre ekstra leverancer eller kreditnotaer.

 • Produkt NPS

  Få feedback på dit produkt, brugsoplevelsen og servicen, og tilføj reelle fakta til dine beslutninger om produktudvikling, som faktisk er baseret på kundernes erfaringer.

 • Fejl og problemer

  Fejl og problemer

  Tilføj pop-up- eller QR-koder til dine produkter for at gøre det nemt for brugere at rapportere fejl. Opsæt alarmer på respondents svar til den relevante medarbejder for at sikre hurtige svar.